0931 3537087

Folgende Kolleginnen und Kollegen sind befähigt, Lehranalysen, Lehrtherapien und Supervisionen anzubieten. 

 

Abkürzungen:

E: Erwachsenentherapie

KJP: Kinder- und Jugendlichentherapie

TP: Tiefenpsychologisch fundierte Therapie

A: Analytische Therapie

GT: Gruppentherapie

 

LA, LT: Lehranalyse, Lehrtherapie

SV: Supervision

 

Bereich Kinder- und Jugendlichenpsychotherapie:

Bachmann-Lauer, Susanne (SV: KJP/TP/A)

Baunach, Rosalinde (SV: KJP/TP/A)

Burchartz, Arne (SV: KJP/TP/A)

Häußler, Gabriele (SV, LA: KJP/TP/A)

Hölker, Ortrud (SV, LA: KJP/TP/A)

Hopf, Hans (SV: KJP/TP/A)

Krüger-Kirn, Helga  (SV, LA, LT: KJP/TP/A)

Rass, Eva(SV: KJP/TP/A/GT)

Schneider, Thomas (SV, LA: KJP/TP/A/GT)

Wirth-Limmer, Doris  (SV, LA: KJP/TP/A/GT)

 

Bereich Erwachsenenpsychotherapie:

Bleichner, Franz (SV, LT: E/TP)

Dannenberg–Schäfer, Ursula (SV, LA, LT: E/TP/A)

Doßmann, Rüdiger (SV, LA, LT: E/TP/A)

Eichfelder, Johann  (SV, LA, LT: E/TP/A/GT)

Jacobi-Konen, Petra  (SV, LA, LT: E/TP/A)

Klaes, Birgit (SV, LT: E/TP)

Krüger-Kirn, Helga (SV, LA, LT: E/TP/A)

Leitner, Thomas (SV, LA, LT: E/TP/A/GT)

Limmer, Erich (SV, LA, LT: E/TP/A/GT)

Mäder-Kruse, Isolde  (SV, LA, LT: E/TP/A/GT)

Parussel, Wolfram (SV, LA, LT: E/TP/A/GT)

Sutthoff, Gerda (SV, LA, LT: E/TP/A/GT)

Weber, Kurt (SV, LA, LT: E/TP/A)

Weiß, Heinz  (SV, LA, LT: E/TP/A/GT)